недеља, 21 јула, 2024

ОБАВЕШТЕЊЕ ОКО ИСПЛАТЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ 16.05.2107.ГОД.

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ИСПЛАТЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ

Због покушаја  неких да потпуно девалвирају наш рад на остваривању једнократне помоћи у износу 22.620 динара као помоћ запосленима да би се бар мало ублажио тежак положај запослених у комуналној делатности, у овом саопштењу наводимо неке чињенице да би имали потпуну и тачну информацију око преговора са Владом РС, начину и датуму исплате солидарне помоћи.

  • Солидарна помоћ нема додирних тачака са умањењм зарада (10%). Самостални синдикат више од годину дана паралалено води преговоре и око укидања Закона који то налаже. Очекује се до краја године повољна решења.

(Од новембарске зараде 2014 године, запосленима се умањује зарада за 10% како налаже Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава)

  • Да би се исплатила солидарна помоћ, мораo се анексирати Посебни Колективни Уговор.

(Анекс ПКУ објављен је у службеном гласнику Републике Србије 13.априла 2017.год, ступио на снагу 22. априла 2017.год.).

  • Свако јавно предузеће сваке године мора донети Програм пословања.

(Програми пословања садрже планове инвестиција, планиране изворе прихода и позиција расхода, планове инвестиција, планове зарада и запошљавања, критеријуме за коришћења средстава за помоћ и потребан износ као и остале елементе пословања).

  • На основу Закона о јавним предузећима, сваки програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајнине или јединице локалне самоуправе (у случају нашег предузећа сагласност даје Скупштина града Београда).
  • Измене и допуне програма пословања (ребаланс) су рестриктивна. По Закону, само у два случаја се може вршити измена и допуњавати:
    1. У случају стратешких државних интереса
    2. У случају битне промене околности у којима јавно предузеће послује.
  • Наши програми пословања нису предвидели исплату солидарне помоћи за све запослене. Потписивањем Анекса посебног колективног уговора дошло је до битних промена околности.

Другим речима, Скупштина града Београда мора дати сагласност на наш програм пословања који садржи износ и намену солидарне помоћи али све остало што је битно за пословање предузећа. Једном годишње Скупштина даје сагласност на ребаланс и по правилу на једној Скупштини. Град Београд нам је дао недвосмислену информацију да ће дати сагласност за солидарну помоћ.

Али то све иде у пакету осталих ставки програма пословања.

Синдикат не може никако утицати када ће се заказати Скупштина града Београда. Скупштина града Београда, заседа по потреби а најмање једном у три месаца.

Ми смо очекивали да ће заседање бити у мају 2017. године, али по новим информацијама очекује се у јуну месецу 2017. године. Напомињемо, никакве могућности немамо да утичемо на датум заседања скупштине града Београда, па зато немамо могућност да запосленима кажемо тачан датум исплате солидарне помоћи у износу од 22.620 динара.

Свесни смо нестрпљивости запослених јер су зараде објективно недовољне, свесни смо  да би се многи радовали да  не добијемо ових 22.620 динара, да је и тај износ мали да би поравио тежак живот, али ми смо уз вашу подршку и велики труд успели да кренемо тим путем, а ко може боље и више нека покаже, ми ћемо му се захвалити.

 Извињавамо се чланству и запосленима у предузећу и прихватамо критике због информације да ће исплата бити до 31.05.2017.године али напомињемо да је првобитно Скупштина града била заказана за 18.05.2017.год., а на одлагање исте за месец јуни нисмо могли да утичемо.

Нас заједно, чека још доста горућих питања у наредном периоду, па Вас молимо да не наседате на провокације појединаца и штедите енергију, требаће нам за предстојеће акције и активности, а набројаћемо само неке.

-активности око повраћаја 10% запосленима

-Измене Закона о раду

-Посебни градски колективни уговор

-Доношење Закона о „радницима на лизинг“ (агенцијама за запошљавање)

-Примене Закона о јавно приватном партнерству

-Последња фаза Закона о Максималном броју запослених

– ….

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГСП „БЕОГРАД“

– САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

 

_________________

                  Зоран Антић

 

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА КОМУНАЛАЦА БЕОГРАДА

 

___________________

             Александар Радојевић

 

 

Related posts