недеља, 21 јула, 2024

ПОСЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 21.08.2017.ГОД. ЈКП ГСП“БЕОГРАД“

ПОСЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 21.08.2017.ГОД. ЈКП ГСП“БЕОГРАД“

ГВОЖЂЕ СЕ КУЈЕ ДОК ЈЕ ВРУЋЕ!!!

СИМБОЛИЧНО ИСПРЕД ЛИВНИЦЕ НА КРУГУ, ОТВОРЕНИ САСТАНАК ЗАПОСЛЕНИХ И ПРЕДСТАВНИКА ЗАПОСЛЕНИХ СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ПОМОЋНИКОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА У СП“ДОРЋОЛ“ ГРАДОНАЧЕЛНИК ЈЕ НА ПРЕГОВОРИМА ОКО ИСПЛАТЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ОБЕЋАО ДА ЋЕ ОБИЋИ СВА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ДА СЕ САСТАНЕ СА ЗАПОСЛЕНИМА И ПРЕДСТАВНИЦИМА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА А У ЦИЉУ НАСТАВКА САРАДЊЕ. ИЗАБРАО ЈЕ ДА ОБИЂЕ ПРВО НАШЕ ЈЕР КАКО КАЖЕ ДА ГСП“БЕОГРАД СМАТРА ОКОСНИЦОМ И КИЧМОМ КОМУНАЛНИХ СЛУЖБИ БЕОГРАДА. ПОРЕД ТОГА ИЗ НАШЕГ ПРЕДУЗЕЋА СУ У ПРЕГОВОРИМА СА ВЛАДОМ ОКО ИСПЛАТЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ ДИРЕКТНО УЧЕСТВОВАЛИ ПРЕДСЕДНИК САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ГСП“БЕОГРАД“ ЗОРАН АНТИЋ И ПРЕДСЕДНИК КОМУНАЛАЦА БЕОГРАДА АЛЕКСАНДАР РАДОЈЕВИЋ.

 Питања Самосталног синдиката ГСП Београд за градоначелника дана 21.08.2017.год. у СП“ДОРЋОЛ“ 

  1. С обзиром да радимо јако сложену делатност и да је искоришћеност радног времена на пример возача 99%, у  ком року је реално очекивати да се неоправдано мале зараде у ГСП-у изједначе са осталим комуналним предузећима града. Свесни чињенице да возимо грађане Београда, наша зарада би требала да буде обрачуната као просек привреде града увећана за одговарајући проценат, сходно сменском раду, ноћном раду, раду на државни празник и слично.
  1. Наплата превоза у граду Београда не може се посматрати као општи проблем. У окружењу, степен наплате превоза је знатно већи. Имамо чак и на градском нивоу ноћни превоз, где је проценат наплате јако висок. Може ли се питање наплате у смислу већег повећања и мера за то решити до пролећа 2018.год. а као потпитање  да ли се до лета 2018.год. може очекивати да ГСП преузме систем Бус плус.
  1. Да ли ће обнова возног парка и реконструкција гаража у смислу побољшања услова рада ићи договореном динамиком са синдикатима, обзиром да у претходном периоду није набављено возила колико је планирано а обнова погона Космај касни годину дана у односу на план.
  1. Може ли се увести званично институт редовних састанака синдиката са помоћником градоначелника и менаџментом на месечном а са градоначелником на тромесечном нивоу да би се лакше постављала, решавала и реализовала сва тешка и компликована питања у вези ГСП-а. Нисмо незадовољни досадашњом комуникацијом али сматрамо да може и мора много боље и више да се ради да би се проблеми брже решавали а то без учешћа све три стране на редовним састанцима и темељне анализе није могуће.
  1. У ком року је реално да ће се решити питање радне снаге и решавања статуса запослених у ГСП-у,  обзиром да велики број возача и радника одржавања ради на одређено, возачи одлазе у иностранство јер су знатно веће плате а пријем нових је јако отежан законским препрекама и некад представља скоро немогућу мисију. Слична је ситуација и са запосленима на одржавању, јер најбоље раднике нам одузимају због малих зарада. Став СИНДИКАТА јесте да је најскупљи радник слабо плаћен радник. Сваком новом запосленом, потребно је доста времена да савлада посао, а одмах му се због недостатка радне снаге поверава огромна имовина као и животи Београђана . Ако се тако настави неће једноставно имати ко да вози и ради јер све мање возача “Д“ категорије полаже и све их је мање на тржишту радне снаге. А за то су пресудна два фактора – мале зараде и нерешавање статуса.
  1. Нелојална конкуренција: И ако није питање за градоначелника, морамо приметити да приватан сектор конкурентну предност остварује често на незаконитиом  пословању  (не пријављивање запослених, исплата дела зараде на црно, не поштовање прописа, незаконито радно време итд…). Немамо ништа против приватног сектора, али изражавамо сумње да исти може да ради ефикасније  поштујући позитивне прописе. По нашој процени, запослени у ГСП „Београд“, су знатно ефикаснији. Решење је ефикаснији рад инспекције рада.

 

САСТАНКА СА ЗАПОСЛЕНИМА

ИЗЈАВЕ ЗА МЕДИЈЕ

Related posts