субота, 13 априла, 2024

Vesti: Sastanak u SP „Kosmaj“

Дана 19. 5. 2021.год. у великој сали СП „Космај“ одржан је састанак на који су позвани сви синдикати у предузећу. Састанку су присуствовали следећи синдикати: Самостални синдикат ГСП“Београд“, Синдикат радника запослених у ГСП, Независност ГСП Београд, Саобраћајни синдикат ГСП, Синдикат правда ГСП, Савез слободних синдиката Србије, Синдикат СОР, ЕВРОВОЗАЧ, Синдикат возача ГСП, Струковни синдикат возача и радника одржавања ГСП, Савез озбиљних синдикалаца, Синдикат солидарност ГСП и Синдикат раднички покрет. Закључено је да је свим синдикатима на првом месту интерес ГСП-а и запослених у њему и да ће се радити и даље на унапређењу материјалног положаја запослених и услова рада са посебним акцентом на возаче и да следи нови Колективни уговор за град Београд као и појединачни Колективни уговор за ГСП. Да ће сви синдикати који су били присутни учествовати конструктивно и помагати репрезентативним синдикатима у смислу давања предлога, конструктивни сугестија и осталих ствари да би Колективни уговор био бољи за све запослене. Такође je договорено да ће се састанци одржавати и убудуће и да ће сви синдикати бити редовно обавештавани о свим значајним догађајима посебно везано за предлоге колективног како их будемо добијали.
Комисија за информисање Самосталног синдиката ГСП „Београд“.Related posts